Seniorhøjskolens historie

Seniorhøjskolen Odense startede som Seniorhøjskolen NØ med stiftende generalforsamling den 18. november 2008. Bestyrelsen består af 5 medlemmer plus 2 suppleanter.

I starten holdt Seniorhøjskolen til i Kulturhuset i Vollsmose, men flyttede i januar 2013 til Seniorhuset,
Toldbodgade 5, 5000 Odense C og skiftede derfor navn til Seniorhøjskolen Odense.

Det er seniorhøjskolens formål at deltage i folkeoplysende voksenundervisning for 50-årige og derover. Seniorhøjskolen skal virke gennem samfundsaktuelle, oplysende foredrag og aktiviteter i form af:  samtale, samvær og sang.
Medlemstallet er begrænset til 80 personer. Derved styrkes muligheden for at lære hinanden bedre at kende og samtidig skabe det åndelige fællesskab, som højskoletanken bygger på.
Seniorhøjskolens økonomiske fundament er medlemsbetaling samt tilskud fra Odense Kommune i henhold til aftenskoleloven.