4. december

Årets afslutning

Kl. 10.00 – 11.00
Evaluering og præsentation af program for forår 2020

Kl. 11.00 – 11.30
Kaffepause

Kl. 11.30 – 12.15
Sangtime med Annette og Inger – “Aktuelle fortællinger og sange tilpasset årstiden”

Kl. 12.15 – 13.30
Frokost

Kl. 13.30 – 15.30
“Livsglædens nødvendighed” – om at vende mismod til livsmod
Ved Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder

Se hele beskrivelsen af temadagen via nedenstående link

Årets afslutning

Se den fulde program for Seniorhøjskolen Odense under menu-punktet “Aktiviteter Efterår 2019”