20. januar

Temadagen er aflyst

Tema ”Naturens med- og modspiller”

Sted: Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C

Kl. 10.00 – 12.00
Foredrag ved Hans Henrik Bruun, lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet
Biodiversitet – Livets mangfoldighed

Kl. 12.00 – 13.00 – Frokost

Kl. 13.00 – 15.30
Temadagen fortsætter ved Lisbeth E. Knudsen, professor, Ph. d, Københavns Universitet
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Toksikologiske effekter efter udsættelse for miljøfremmede stoffer

Se hele beskrivelsen af temadagen via nedenstående link

Naturens med- og modspiller

Se den fulde program for Seniorhøjskolen Odense under menu-punktet “Aktiviteter forår 2021”