Højskoledage og studieture

Seniorhøjskolen Odense er en daghøjskole i tidsrummet kl. 10.00 – 15.30. Vi har et forårs – og et efterårssemester.  På hvert semester tilbydes: 4 temadage og 1 studietur, som er en heldags bustur. Der tilbydes ekstra foredrag i forbindelse med særlige begivenheder. Eksempelvis ”Forskningens Døgn”.
Højskoledage forløber over et sammenhængende tema, hvor seriøsiteten fylder om formiddagen. Temaet fortsætter i en lettere udgave efter den fælles frokost.
En Temadag forløber oftest på følgende måde:
Kl. 10. Velkomst, sang, praktiske oplysninger, kort introduktion til dagens forløb. Oplæg ved foredragsholder med mulighed for spørgsmål og debat. Formiddagskaffe undervejs. Fælles frokost. Kl. 13. Sang. Oplæg ved ny foredragsholder, spørgsmål og debat. Eftermiddagskaffe undervejs.
Dagen slutter med sang og introduktion til foreningens næste arrangement.
Medlemmer og bestyrelse evaluerer Seniorhøjskolens aktiviteter én gang om året og fremsætter ved samme lejlighed forslag/ønsker til kommende arrangementer.