Hvordan bliver jeg medlem?

Er du 50 år eller derover kan du blive medlem af Seniorhøjskolen Odense. Som medlem er du meget velkommen til at komme med forslag til nye temaer og derved gøre det muligt at skabe endnu flere attraktive aktiviteter.
Du kan blive medlem ved at forhåndstilmelde dig et semesters 4 højskoledage.

Du kan melde dig ind ved at kontakte:
Per Brochstedt, formand for foreningen på seniorhojskolen.odense@gmail.com

Da medlemstallet er begrænset til 60 personer, kan der i perioder forekomme venteliste.
Afvent derfor indbetaling indtil din indmeldelse er bekræftet.
Herefter er du medlem når kontingentet er:
1. Indbetalt til Arbejdernes Landsbank:
Reg. Nr. 5389 konto nr. 0000515181
eller
2. Betalt kontant ved starten af semestrets første højskoledag.

I begrænset omfang er ikke – medlemmer velkomne til at deltage på såvel enkelte højskoledage som studieture.
Tilmelding er nødvendig på: seniorhojskolen.odense@gmail.com senest dagen før den valgte højskoledag.